Skip to content Skip to footer

Френската земеделска камара и стартъпи помагат за иновациите във фермите

Сътрудничество между фермери, стартъпи и френската земеделска камара подпомага за по-бързото внедряване на иновации във френските стопанства. Върху тези дейности се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява във Франция от местния регионалнен клъстер.

Пилотен иновативен експеримент, койте се реализира в рамките на емвропейския проект SmartAgriHubs има амбицията да разшири съществуващите инициативи и да ускори разпространението на иновативни решения във френските ферми, като определи доставчици на технологии, които са най-подходящи за отговор на всяко отделно предизвикателство, с което се сблъскват участващите земеделски производители. В тази връзка експериментът има ролята на своебразен мост за  преодоляване на различията между нивото на технологично обновление на фермите и стартъпитe, които са включени в местния проект. В рамките на изпълнението на експеримента на стартирашите компании се предоставят необходимите ресурси за по-нататъшно развитие на техните изследвания на място в стопаството, в тясно сътрудничество с крайните потребители на техните решения..

В пилотния експеримент е включена и френската земеделска камара, която на по-широко регионално ниво допринася за иновационна подкрепа чрез експертния опит на съветниците, въвеждайки нови идеи и иновативни технологии за земеделските производители. Центровете по компетентност, свързани с този пилотен експеримент, улесняват достъпа до национална, както и международна мрежа от фирми, изследователски и обучаващи институции по веригата на доставки в растениевъдството и животновъдството. По този начин иновационната екосистема ще бъде отворена за всички проекти, подкрепяни от партньорите. Поставя се акцент при идентифицирането на подходящи стартъпи с ясен фокус върху нуждите на земеделските производители.

Източник: SmartAgriHubs 

This site is registered on wpml.org as a development site.