Skip to content Skip to footer

АгроХъб.БГ
Българският цифров иновационен хъб за земеделие

Единно гише за услуги, насочени към развитие на агросектора чрез използване на цифрови технологии

Group 2

Визия

Подпомагане развитието на селските райони чрез ускоряване процеса на цифрова трансформация на агросектора.

Мисия

Tехнологично модерно, ефективно, конкурентноспособно, устойчиво и привлекателно за младите “умно зелено” земеделие в България.

Нашите цели

Развитие на селските райони и агро-хранителния сектор

Оптимизиране на ресурсите

Преминаване към “умно” земеделие чрез прилагане на цифрови технологии и иновации в бизнеса и производствения процес

Подобряване на качеството

Повишаване на продуктивността и устойчивостта на земеделското производство, подобряване качеството на храната и здравето на потребителите, опазване на околната среда

Конкурентоспособност

Засилване и разширяване на присъствието на българските продукти на Единния европейски и световен пазар

Основната цел на AgroDigiRise е да подпомогне региона, и по-специално земеделците, МСП и цялата агро екосистема, в процеса на цифрова трансформация чрез предоставяне на интегрирано портфолио от услуги, насочени към практическите нужди на сектора. Фокус на проекта е прецизното земеделие – автоматизиране на процеси, оптимизиране на ресурси, умна агрономия. 

Комплексните услуги са насочени към земеделци и производители, които ще ги ползват безплатно, за да се реализира идеята за дигитално трансформиране на агросектора.

АгроХъб.БГ вече е Европейски цифров иновационен хъб!

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Проектът стартира на 1 ноември 2022 г. и е с продължителност три години. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и експертиза – браншови организации, научни и изследователски звена, обучителни институции, технологични компании, вносители на земеделска техника и др. в партньорство с Община Пловдив.

Пускане на видеото

Партньори в AgroDigiRise

Иновативни услуги

членове

Експертиза, практика и опит - на едно място

АгроХъб.БГ притежава богата експертиза, събирайки организации и специалисти с различен профил и опит. В сдружението членуват представители на браншови организации, научни, образователни и развойни звена и институти, иновативни стартъпи, технологични компании с доказан опит, вносители на земеделска техника, машини и технологии и др. Сътрудничеството помежду им работи в полза на земеделците, които получават решения, приложими в практиката

Go to Top

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy
This site is registered on wpml.org as a development site.