Skip to content Skip to footer

Организации членове

АгроХъб.БГ Членове

Неправителствени организации

Сдружение „Институт за агростратегии и иновации“

Предоставя информация, анализи и разработки в областта на политиката за земеделието и развитието на селските райони
Повече

Професионална Асоциация по Роботика и Автоматизация

Представя добри практики, модели, иновации и стратегии от водещи компании, научни институции и правителства в сферата на роботиката и автоматизацията
Повече

Фондация за биологично земеделие “БИОСЕЛЕНА”

Работи за развитието и подпомагането на биологичното и устойчиво земеделие, както и за опазването на биоразнообразието и околната среда
Повече

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Разработва и прилага стратегии за увеличаване капацитета на неправителствените организации, за развитие на информационно общество и внедряване на технологични иновации
Повече

Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона

Водещи фирми, НПО и висши учебни заведения работят заедно за развитие на Тракия икономическа зона в Пловдив - най-големият индустриален парк в Източна Европа.
Повече
АгроХъб.БГ Членове

Браншови организации и производители

Сдружение „Българска асоциация на търговците на агротехника/БАТА АГРО“

Обединява едни от най-големите фирми за внос и дистрибуция на агротехника в България. От 2010 г. сдружението организира престижното специализирано изложение за земеделие - БАТА АГРО
Повече

Сдружение „Национална асоциация на зърнопроизводителите“

Представлява и защитава интересите на зърнопроизводителите в България, подпомага и насърчава развитието на техния бизнес, както и на отрасъла зърнопроизводство
Повече

„Зърнохран“ ЕООД

Земеделски производител с над 1 200 дка обработваема земеделска площ в село Кунино, област Враца, специализиран в производството на зеле, чушки и патладжан
АгроХъб.БГ Членове

Технологични компании

„Технологика“ ЕАД

Водеща българска софтуерна фирма с комплексна дейност, насочена към внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги, както и дистанционни изследвания и анализи на сателитни изображения
Повече

„Ондо Солюшънс“ ООД

Технологична компания с дългогодишен опит в изграждането и интеграцията на софтуерни и хардуерни решения за автоматизирано капково напояване, прецизно хранене и климат контрол за оранжерии и открити площи
Повече

„Бивайн“ ООД

Иновативна технологична компания, работеща в помощ на винопроизводители, лозари и агрономи за оптимизиране на ресурсите и справяне с болестите по лозята
Повече

„НИК Електроникс“ ООД

Компания, предлагаща модерни решения за прецизно земеделие, автоматизация и дигитализация на процесите в стопанството
Повече

„Яра България“ ЕООД

Софтуерна компания, която разработва инструменти за прецизно земеделие и устойчиво производство на минерални торове
Повече

„Про Дрон Сис“ ООД

Компания, осигуряваща висококачествени, иновативни и ефективни продукти и решения за прецизно земеделие, известни като управление на специфичните култури (SSCM)
Повече

„Ентегра“ ООД

Технологична компания за дизайн, разработка, внедряване и обслужване на ИТ базирани решения и продукти
Повече

„Немечек“ ООД

Водеща софтуерна компания, която предлага експертна разработка, разпространение, внедряване и поддръжка на ИТ решения
Повече

„Рилабс“ ООД

Предлага цялостно решение за Интернет на нещата (клетъчна свързаност, хардуерен модул, облачно приложение и потребителски интерфейс)
Повече
АгроХъб.БГ Членове

Експертни организации

„Клийнтех България“ ООД

Развива дейност като бизнес инкубатор, акселератор, съветник при търсене на инвестиции и развиване на партньорства, като работи с фокус върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие
Повече

„Проактив Консултинг“ ЕООД

Консултантска фирма в областта на подготовката, управлението и реализацията на проекти по Програма за развитие на селските райони и Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор
Повече
АгроХъб.БГ Членове

Наука

Институт по философия и социология при БАН

Провежда научно-изследователска и образователна дейност в различни направления, сред които иновации в земеделието, анализи на Европейски и национални земеделски политики, градско земеделие и др.
Повече

Аграрен Университет – Пловдив

Национален център за аграрна наука и образование в България с фокус върху технологиите в агрономията, растителната защита, агроекологията, безопасността на околната среда, маркетинга и управлението на земеделски стопанства
Повече

Институт по зеленчукови култури „Марица“

Национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи, както и на технологиите за отглеждането им
Повече

Център по растителна системна биология и биотехнология

Изследователски институт за върхови постижения в системната технология и биотехнология, с водеща роля в обучението на идните поколения изследователи
Повече
АгроХъб.БГ Членове

Медии

„Агригейт медия“ ООД

Водеща медийна група в областта на селското стопанство в България, предоставяща информационни услуги и развитие на бизнес партньорства
Повече
АгроХъб.БГ Членове

Експерти

Доц. Божин Божинов

Експерт в областта на прецизното земеделие и създаването на сортове културни растения. Ръководител катедра „Генетика и селекция” в Аграрен университет - Пловдив. Разработчик на иновативни формулировки за приложение в полското производство

Кирил Желязков

Експерт в областта на професионалната подготовка на кадри за различни сектори на икономиката, както и в управлението на автоматизирани системи за индустрията. Главен директор „Браншови организации” в Българска стопанска камара. Един от инициаторите за развитието на клъстерите в България

Моника Манолова

Експерт в разработването на системи в сферата на международните корпоративни телекомуникации с богат опит в управлението на бази данни, големи данни и анализ на данни. Докторска степен по географски информационни системи (ГИС) и опит в редица проекти по Хоризонт 2020/Хоризонт Европа
This site is registered on wpml.org as a development site.