Skip to content Skip to footer

Прогноза за пазара на прецизно земеделие в световен мащаб до 2025 г.

Пазарът на прецизно земеделие се оценява на 7,0 млрд. щатски долара през 2020 г. и се очаква да достигне 12,8 млрд. щатски долара до 2025 г., при годишен темп на растеж от 12,7% между 2020 и 2025 г. Основните фактори, движещи растежа на пазара за прецизно земеделие, включват увеличаване на механизацията на фермите в развиващите се страни, нарастващите разходи за труд поради недостиг на квалифицирана работна ръка, увеличаване на напрежението в световното предлагане на храни поради увеличаване на населението, значителни икономии на разходи, свързани с интелигентни техники на земеделие и правителствени инициативи за въвеждане на съвременни селскостопански техники.

Прецизното земеделие набира огромна популярност сред фермерите поради нарастващата нужда от оптимално производство на култури с ограничени налични ресурси. Освен това променящите се метеорологични модели, дължащи се на нарастващото глобално затопляне, наложиха възприемането на модерни земеделски технологии за повишаване на производителността на фермите и реколтата. Прецизното земеделие може да трансформира селскостопанския сектор, като направи традиционната селскостопанска дейност по-ефективна и предвидима. Увеличаването на глобалното търсене на храни, увеличената рентабилност и добива на културите, както и мониторингът на здравето на културите за по-високо производство на добив са основните фактори, стимулиращи растежа на пазара за прецизно земеделие. Също така, правителствените инициативи в много страни помагат на фермерите да използват оптимизирани селскостопански и технологични инструменти за подобряване на производствените нива.

С актуалния доклад на MarketsandMarkets™ на тема: Precision Farming Market by Technology (Guidance, VRT, Remote Sensing), Application (Crop Scouting, Field Mapping, Variable Rate Application), Offering (Hardware—Sensors, GPS, Yield Monitors; Software; Services) and Geography – Global Forecast to 2025  може да се запознаете ТУК

This site is registered on wpml.org as a development site.