Skip to content Skip to footer

Проследимост на движението и здравето на животните

Разработване на онлайн инструмент за проследимост на цялата верига на движението на животните чрез IoT технологии, за подобряване на хуманното отношение към животните. Върху това са фокусирали работата си от екипа на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Румъния от Регионалния клъстер „Югоизточна Европа“. 

Този Пилотен иновативен експеримент се ангажира да подобри хуманното отношение към животните чрез надежден онлайн инструмент, саморегистриращи се движения на животните и здравни записи за ефективно проследяване при разширени изисквания за сигурност. Платформата за данни с отворен достъп събира и организира информацията за индивидуалното движение или поведение на всяко едно животно в стопанството чрез използване на Интернет на нещата (IoT), както и технологиите за радиочестотна идентификация (RFID).

Освен това, инструментът предлага възможност за едновременно регистриране на данните за значително по-голям брой животни, като по този начин увеличава скоростта и точността на процесите на проследяване. Експериментът обслужва цялата верига на стойността – от фермите до магазините, тъй като интегрираната й информационна система драстично намалява броя на хартиените форми, използвани понастоящем за обработка и съхранение на информация за стопанствата, запасите и най-важното – за животните и тяхното благосъстояние.

Източник: SmartAgriHubs

This site is registered on wpml.org as a development site.