Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AgROBOfood с проучване за нуждите от роботика и автоматизация на земеделието и ХВП  

Българският Цифров иновационен хъб за земеделие AgroHub.BG подкрепя инициативата на “Български Технологичен и Иновационен Център DigiTech 4.0” за провеждане на проучване, което има за цел да идентифицира основните нужди на селскостопанския и хранително – вкусовия сектор за подкрепа за внедряването на нови технологии.

“Български Технологичен и Иновационен Център DigiTech 4.0” е част от проекта и мрежата AgROBOfood, финансирана по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

Инициативата има за задача да оцени нуждите на фермери и малки и средни предприятия за подкрепа и възможности за финансиране за разработване и внедряване на дигитални технологии, роботика и автоматизация за нуждите на земеделието и хранително – вкусовата промишленост.

За тази цел е разработен въпросник на български език, насочен към земеделските производители,  предприятията от хранително – вкусовата промишленост и фирмите разработващи технологии.

Попълнете въпросника на AgROBOfood ТУК 

AgROBOfood e европейски проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, целящ да изгради европейска екосистема за ефективно възприемане на роботизирани технологии в агро-хранителния сектор, който от своя страна ще стане по-ефективен и конкурентоспособен. Сърцевината на проекта се формира от Иновативни експерименти с организация и мониторинг от страна на Цифрови иновационни хъбове. В седемте регионални клъстера, първоначалните иновативни експерименти ще демонстрират иновации в областта на роботиката, насочени към земеделието и хранително-вкусовата промишленост, по начин, който осигурява възпроизводимост и широко възприемане в цяла Европа.

Цифровите иновационни хъбове оказват подкрепа на компаниите за цифровизацията чрез свързване на различни заинтересовани страни. Проектът AgROBOfood вече свързва света на роботиката и селското стопанство, научно-изследователската и развойна дейност и бизнеса чрез създаване на устойчива мрежа от Цифрови иновационни хъбове. Мрежата вече наброява 49 хъба и 12 Центрове за компетентност и ще бъде разширена и укрепена по време на проекта като проведе „Отворени приеми“, чрез които ще привлече и финансира допълнителни иновационни експерименти и индустриални предизвикателства.

Попълнете въпросника на AgROBOfood ТУК 

Още информация за проекта – в сайта на AgROBOfood

This site is registered on wpml.org as a development site.